VNŪ Zemdegu strauts atjaunošanas tehniskā projekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/034 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zemdegu strauts, ŪSIK kods 385222:01, pik.00/00-175/30 Jelgavas novadā atjaunošanas tehniskā projekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.07.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 09.07.2015