VNŪ Vīksniņa atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/068 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Vīksniņa, ŪSIK kods 384282:01, pik.00/00-216/20 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 10.12.2015

Līguma darbība izbeigta ar 2016.gada 19.jūliju