VNŪ Tarasīne pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/155 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Tarasīne, ŪSIK kods 42812:01, pik.05/50-104/90 pārbūve Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.01.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 12.01.2017