VNŪ Sūnupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/91 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Sūnupe, ŪSIK kods 413246:01, pik. 00/00-74/00 atjaunošana Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.12.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 23.11.2018

06.12.2018. Iepirkumu procedūra ir pārtraukta.