VNŪ Staiduļu grāvis atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/126 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Staiduļu grāvis (ŪSIK kods 5238582:01, pik.43/50-66/70, 69/90-76/50, 79/00-89/75) atjaunošanas būvdarbi Raunas pagastā, Raunas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.10.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 17.10.2016