VNŪ Slocene atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/059 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, ŪSIK kods 3782:01, pik. 302/45 – 408/45, Tukumā, Tumes pagastā, Tukuma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.11.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.11.2015

Līguma darbība izbeigta ar 2016.gada 23.martu