VNŪ Slocene atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/018 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, ŪSIK kods 3782:01, pik. 302/45 – 408/45 atjaunošana Tukumā un Tumes pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.03.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 16.02.2017