VNŪ Skursteņu strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/046 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Skursteņu strauts, ŪSIK kods 38544:01, pik.00/00-214/00 atjaunošana Jaunsvirlaukas, Vircavas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.06.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.06.2017