VNŪ Rumbiņa atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/099 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rumbiņa, ŪSIK kods 415192:01, pik.16/40-73/70 atjaunošana Rembates pagastā, Ķeguma novadā un Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.12.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 29.11.2017