VNŪ Rudņa pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/017 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rudņa, ŪSIK kods 43732:01, pik.130/90-178/55 un pik.185/00-243/22 pārbūve Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā un Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.03.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 15.02.2017