VNŪ Rēzeknīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/49 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik.02/70-79/87 atjaunošana Nagļu un Rikavas pagastos, Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.07.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 26.06.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

 

19.07.2018. Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.