VNŪ Raudiņa atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/098 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Raudiņa, ŪSIK kods 3544422:01, pik.06/27-78/91 atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.12.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 29.11.2017