VNŪ Platone atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/08 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Platone, ŪSIK kods 3852:01, pik. 37/65-146/30, pik. 332/90-440/80 Platones, Lielplatones, Vilces pagastā, Jelgavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.02.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.02.2018