VNŪ Pedele atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/28 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pedele, ŪSIK kods:63288:01 pik. 97/60-163/80 atjaunošana, Ērģemes un Valkas pagastā, Valkas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 13.04.2018

21.08.2018. Līgums izbeigts