VNŪ Melnupīte pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/023 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Melnupīte, ŪSIK kods 432252:01, pik.50/00-153/50 pārbūve Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.03.2017 plkst. 11:45
  • Publikācijas datums: 17.02.2017