VNŪ Meirānu kanāls atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/57 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik.113/33-241/93 Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā atjaunošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.08.2018 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 20.07.2018