VNŪ M-28 atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/011 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas M-28, ŪSIK kods 438294:01, pik.00/00-66/48 Svariņu un Dagdas pagastā, Dagdas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.01.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 15.01.2016