VNŪ Lecija pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/017 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Lecija, ŪSIK kods 43228:01, pik.00/00-110/13 Stabulnieku un Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.02.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 02.02.2016