VNŪ Lecija pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/125 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Lecija, ŪSIK kods 43228:01, pik.00/00-110/13 pārbūve Stabulnieku un Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.10.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.10.2016