VNŪ Kurmāles upīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/35 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kurmāles upīte, ŪSIK kods 36382:01, pik. 00/00 – 02/60; 47/60 – 71/36 atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.03.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 12.03.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18353