VNŪ Korņevkas strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/049 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Korņevkas strauts, ŪSIK kods 6866432:01, pik.00/00-01/65 un pik. 03/65-46/50 atjaunošana Lauderu pagastā Zilupes novadā un Nirzas pagastā Ludzas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.07.2017 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 20.06.2017