VNŪ Kārļupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/025 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zemdegu strauts, ŪSIK kods 385222:01, pik.00/00-175/30, atjaunošana Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.03.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 19.02.2016