VNŪ Kārklupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/62 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārklupīte, ŪSIK kods 43114:01, pik.00/00-55/60 atjaunošana Krustpils pagastā, Krustpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.08.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.07.2018

13.08.2018. Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.