VNŪ Kārkliņu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/13 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārkliņu grāvis, ŪSIK kods 3826956:01, pik.00/00-50/90 atjaunošana Ukru pagastā, Auces novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.02.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 12.02.2018