VNŪ Jāņupe atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/069 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Jāņupe, ŪSIK kods 38442:01, pik. 00/00-192/50 Iecavas un Olaines novadā atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.06.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 09.06.2016