VNŪ Jadekša atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/116 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Jādekša, ŪSIK kods 376382:01, pik. 75/40-109/40;128/80-156/20;189/60-227/40, atjaunošanas būvdarbi Laucienes pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.10.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 22.09.2016