VNŪ Igrīve atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/25 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Igrīve, ŪSIK kods 42474:01, pik.59/00-171/57 atjaunošana Mālupes, Liepnas pagastos, Alūksnes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.03.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 22.02.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17489