VNŪ Iča atjaunošanas būvprojekta izgatavošāna

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/089 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Iča, ŪSIK kods 426:01 pik.645/90-724/00 un pik.728/00-772/12 Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.11.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 23.10.2017

03.11.2017. Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā.