VNŪ Govainis atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/132 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Govainis, ŪSIK kods 38244:01, pik. 08/80-188/80 Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Penkules pagastā, Dobeles novadā, Bēnes pagastā, Auces novadā atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 27.10.2016