VNŪ Geikinu strauts atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/065 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Geikinu strauts, ŪSIK kods 428772:01, pik.00/00-84/00 Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.12.2015