VNŪ Gardene atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/050 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Gardene, ŪSIK kods 382254:01, pik. 00/00 – 184/00 Dobeles, Annenieku, Auru, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 18.04.2016