VNŪ Gardene atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/061 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Gardene, ŪSIK kods 382254:01, pik.00/00-184/00 atjaunošana Dobeles, Annenieku, Auru, Naudītes pagastā, Dobeles novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 04.08.2017