VNŪ Dzilnupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/092 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Dzilnupe, ŪSIK kods 3812222:01, pik.00/00-28/70, pik.45/00-126/00 atjaunošana Babītes pagastā, Babītes novadā un Mārupes pagastā, Mārupes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.11.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.11.2017