VNŪ Donaviņa pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/110 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Donaviņa, ŪSIK kods 43132:01, pik.35/00-105/39 pārbūve Variešu un Kūku pagastā, Krustpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.09.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 08.09.2016