VNŪ Bolupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/128 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00- 675/56 Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastos, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastos, Viļakas novadā un Liepnas pagastā Alūksnes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.10.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 19.10.2016