VNŪ Birztala atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/079 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Birztala, ŪSIK kods 342862:01, pik. 65/05 – 149/97; 184/03 – 253/80 atjaunošana Kalētu, Gramzdas un Priekules pagastā, Priekules novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.10.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.09.2017