VNŪ Bikstupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/111 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bikstupe, ŪSIK kods 38226:01, pik. 30/00 – 52/54; 58/62 – 64/31;68/29 – 89/10; 284/65 – 357/74 atjaunošana Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.09.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.09.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/26537