VNŪ Bārta atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/61 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01 atjaunošana, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.08.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 25.07.2018

08.08.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)

09.08.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)

09.08.2018. Pamatojoties uz sniegtām atbildēm uz pretendentu jautājumiem un veiktajiem grozījumiem konkursa nolikumā, Iepirkumu komisija publicē atklātā konkursa nolikuma konsolidēto versiju (Nolikums)

17.09.2018. Iepirkumu  komisija paziņo,  ka piedāvājumu atvēršana notiks EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv 2018. gadā 20. septembrī plkst. 10:00.

24.10.2018. Pasūtītājs nolēmis pārtraukt iepirkuma procedūru.