VNŪ Ailes strauts atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/137 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ailes strauts, ŪSIK kods 38264:01, pik. 58/00 – 200/30 Zaļenieku, Vilces pagastā, Jelgavas novadā un Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 11.11.2016