Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/039 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja (pik 00/00 – 36/42) atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.05.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.05.2017

18.05.2017. – Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)