Durbes ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/010
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Durbe, ŪSIK kods 3546:01, atjaunošana, pik.448/16- 573/26 Tadaiķu un Dunalkas pagastā, Durbes novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Durbes novads
  • Tadaiķu pagasts
  • Dunalkas pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 142 Tadaiķu un Dunalkas pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.2018 – 02.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 902592.5
 •       ERAF finansējums: € 767203.62
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 135388.88
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 18.12.2019

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada janvārim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums.
 7. Saņemta būvatļauja;
 8. Tiek veikti būvdarbi;
 9. Būvdarbi pabeigti;
 10. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Būvuzraudzība pabeigta;
 14. Grunts rakšanas darbi pabeigti;
 15. Veikti labiekārtošanas darbi;
 16. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 17. Pie ūdensnotekas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.