Alokstes ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0./17/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Alokstes ūdensnotekas atjaunošana, PIK 148/62 - 271/96; 432/03 - 503/41, Lažas, Kazdangas un Kalvenes pagasti, Aizputes novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Aizputes novads
  • Lažas pagasts
  • Kazdangas pagasts
  • Kalvenes pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 40 Lažas un Kazdangas pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 06.2017. - 10.2018.
 • Projekta kopējais finansējums: € 743521.13
 •       ERAF finansējums: € 631992.96
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 111528.17
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 03.10.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018. oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 9. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 11. Veikti būvdarbi;
 12. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 1. Pie sūkņu stacijas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.