Staņislavs Šķesters

Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.