Lūcija Deināte, Jēkabpils sektors

Teritoriālā atbildība – Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta.