Lūcija Deināte, Jēkabpils sektors

Teritoriālā atbildība – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novads. Jēkabpils pilsēta.