Jaunumi

16.12.2021

Arī 2021. gadā veikti vērienīgi darbi plūdu draudu novēršanai lauku apvidos

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) 2021. gadā īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus iedzīvotāju pasargāšanai no lauku teritorijas applūšanas, ieguldot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas…

Eiropas projektu karte