Jaunumi

13.01.2023

ELFLA 2014.  – 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA 3. KĀRTA

     Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”…

Eiropas projektu karte