Malmutas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2021.gada septembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Veikts būvdarbu iepirkums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu; Noslēgts būvdarbu līgums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends; […]

Meirānu kanāla atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2020.gada septembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu; Noslēgts būvdarbu līgums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Tiek veikti […]