Rojas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2018. decembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu, būvobjektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Veikti būvdarbi; Objekts pieņemts ekspluatācijā; Objektā uzstādīta pastāvīgā […]