Mazā Rēzeknīte zemteka

Projekta ietvaros līdz 2023.gada novembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un atjaunota un papildināta informācija par projektu; Sagatavota informācija un izvietota izvietošanai uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts būvprojektēšanas un autoruzraudzības iepirkums; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvdarbu […]