Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2020. gada decembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota un ievietota informācija par projektu; Izgatavots būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Saņemti VVD tehniskie noteikumi; Tiek veikts būvdarbu iepirkums.  

Iecavas ūdensnotekas atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2021. gada martam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Izgatavots būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Saņemti VVD tehniskie noteikumi; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Tiek veikti būvdarbi; Tiek veikta būvuzraudzība; […]